Koloristikoulutus

Elämän Värit Koloristi®

Suomessa ainutlaatuinen koulutusohjelma
värien ihmeelliseen maailmaan

Koloristikoulutus mahdollistaa syvemmän itsetuntemuksen avulla löytää omat voimavaransa, värien sekä itsessä olevan luovuuden avulla. Koulutus ei edellytä aikaisempaa taideharrastusta, sillä koulutus ei tähtää taiteilijoiden kouluttamiseen vaan uskallukseen ilmentää omaa sisäistä värimaailmaansa ja ymmärrystä tulkita sitä värien sekä symbolien avulla.

Opetusmenetelmänä on maalaamisen ja piirtämisen ja luentojen avulla tutustua väreihin ja kuvien symboliikkaan. Piirtämisen ja Seitsemän Vuoden Värisyklityöskentelyn avulla tutustutaan värien kieleen ja siihen tarinaan, jonka ne ihmisestä tuovat esiin.  Värit, symbolikieli ja oman elämänkaaren piirtäminen ja kirjoittaminen avaa uusia näkökulmia omaan itseen ja elettyyn/tulevaan elämään. Samalla avautuvat kaavat, joita ihminen on toistanut vuosikaudet ja jotka saattavat olla akuutteja juuri tämän hetkisessä elämäntilanteessa. Sen, minkä tunnistaa ja saa näkyväksi, voi muuttaa.

Lisäksi apuvälineenä on Elämän Värit väripaletti, jonka avulla Koloristi voi tehdä asiakastyötä. Sen kautta ihminen voi hahmottaa persoonan- ja minuuden värinsä, sekä niihin liittyviä haasteita ja vahvuuksiaan. Koloristi toimii tässä kanssakulkijana, joka osaa tulkita värejä ja auttaa ihmistä itseään hahmottamaan elämäänsä ja käyttämään voimavarojaan.

Koulutus on mahdollista tehdä omana henkilökohtaisena  värimatkana tai jatkaa vielä väritulkintojen tekemiseen.

Osio 1: Värien eri aspektit (lauantaisin)

Osio 2: Seitsemän Vuoden värisyklit (sunnuntaisin)

Osio 3: Väritulkintojen harjoittelu  (viimeinen viikonloppu kokonaan)

Koulutus maksaa

1400 € (osiot 1-2)

tai

1600 € (osiot 1-3) + Väripaletti 120 € (väripaletin hinta voi muuttua)

Hinnat pitävät sisällään 24% alv.

Kurssimaksut maksetaan osissa ennen kutakin koulutusviikonloppua

Vain maksamalla 100 € ilmoittautumismaksun, varmistaa koulutuspaikan. Ilmoittautumismaksu hyvitetään seitsemännestä tai kahdeksannesta kurssiviikonlopun maksusta, riippuen siitä suoritatko myös tulkintaharjoittelun. Mikäli kurssi keskeytyy, ilmoittautumismaksua ei palauteta.

Lähiopetuspäivät ovat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Lisäksi tulevat itsenäisenä opiskeluna suoritetut tehtävät.
Oppikirja: Värien Voima, Ilona Pohjalainen, hinta 40,00 €
Kirja tulee olla luettu jo ennen koulutusta.

Kurssipäivät nähtävillä koulutuskalenterissa.

Osallistujamäärä rajoitettu: 6 opiskelijaa
Yhdeltäkään koulutusviikonlopulta ei ole mahdollista olla pois.